dec

13

Wolf Security is er 100% voorstander van om je een alarmsysteem met meldkamer te bezorgen. Je met andere woorden een meldkamer abonnement te geven. Dat verhoogt de bescherming van je eigendom tegen ongewenste bezoekers met factor tien. Hoeveel een meldkamer kost en wat het je oplevert lees je in deze blog. Die aansluiting is niet verplicht, maar de voordelen zijn immens. We lichten je de voordelen toe en vertellen je meer over de verschillende codes van een meldkamer. Ook en vooral over de redenen waarom die codes er zijn.

Wat doet een meldkamer, alarmcentrale of controlekamer precies?

Een meldkamer waakt 7/7 over jouw veiligheid en is 24/24 bemand. Op die manier gaat er geen enkele alarmmelding verloren. Daarmee is alvast de eerste doelstelling van een controlekamer bereikt: die levert je vooral gemoedsrust op.

Elke meldkamer is door het ministerie erkend en vergund en voldoet aan de allerhoogste eisen. Wolf Security werkt samen met de meldkamer in Kortrijk voor de Nederlandstaligen en die van Brussel voor de Franstaligen.

Deze alarmcentrale staat altijd in verbinding met je inbraak- en/of alarmsysteem. Is er sprake van een ongewenste beweging of brand, dan wordt je alarmsysteem ingeschakeld en krijgt de meldkamer een signaal.

Wist je trouwens dat de meldkamer dagelijks een systeemtest uitvoert? Om zeker te zijn dat alles goed werkt en dat ook blijft doen?

Ook bij technische problemen krijg je een melding. Is er bijvoorbeeld een stroomuitval, valt je internet- of telefoonverbinding weg, heeft je alarmsysteem een lege batterij … Dan word je daarvan op de hoogte gebracht.

De codes van een meldkamer op een rijtje

Is er sprake van een alarmsituatie? Dan verschijnt er op het scherm van de operator een alarmsignaal, de gegevens en persoonlijke codes van de klant, de locatie van het alarm en de installateur – zijn wij dat, dan verschijnt de naam Wolf Security. De operator van de meldkamer belt de klant dan op en volgt daarbij enkele goed beschreven procedures op.

De klant kan inderdaad drie soorten codes van een meldkamer gebruiken.

1. Identificatiecode

Door deze identificatiecode op te vragen weet de meldkamer honderd procent zeker dat ze de juiste persoon aan de lijn hebben. Want enkel de eigenaar of de verantwoordelijke kent die code. De meldkamer sluit op die manier de mogelijkheid uit dat het de inbreker is die de telefoon beantwoordt. Of iemand anders die daar geen zaken heeft en er zeker niet thuishoort.

Als klant krijg je dus een identificatiecode of persoonlijk wachtwoord. Kan je dat aan de operator van de meldkamer doorspelen, dan weet die dat hij je kan vertrouwen.

Stel dat de persoon aan de andere kant van de lijn die identificatiecode niet kan geven, dan deelt de operator geen enkele informatie mee en beëindigt hij het gesprek. Hij verwittigt ook meteen de eigenaar en de politie.

2.   Dwangcode

Stel dat de persoon die de telefoon beantwoordt onder dwang staat. Dat een dief, inbreker of overvaller hem dus aanzet tot een alarm onder dwang. Hem dwingt de telefoon te beantwoorden alsof er niets abnormaals aan de gang is. Dan kan de klant deze dwangcode doorspelen.

De meldkamer weet dan meteen dat er iets grondig fout loopt en dat de inbreker of overvaller nog steeds in het gebouw aanwezig is. Hij verwittigt dan onmiddellijk de politie en de hulpdiensten en stuurt het operationeel team meteen naar jouw locatie.

    3. Dispatchingcode

Om eventuele twijfel weg te nemen kan je ook een dispatchingcode kiezen. Hiermee weet je honderd procent zeker dat het inderdaad de meldkamer is die jou opbelt. En niet iemand die doet alsof hij de meldkamer is om zo je identificatie te achterhalen. Je slaat gewoon even het nummer van de meldkamer op in je telefoon. Dan zie je makkelijk dat ze van het juiste nummer bellen.

Is er een melding van een alarm, dan zal de operator van de meldkamer je eerst deze dispatchingcode doorgeven. Zo weet je dat het inderdaad de meldkamer is die je opbelt. Je kan dan zonder enig gevaar je identificatiecode of wachtwoord telefonisch doorgeven.

Let wel, stel dat de persoon die je opbelt die dispatchingcode niet kan geven, dan klopt er iets niet. Geef dan in geen geval je wachtwoord of code door via de telefoon.

Meldkamer belt contactpersonen in cascade op

Wolf Security speelt de meldkamer op voorhand alle contactgegevens van alle betrokken personen door. Dat gaat zowel om naam, telefoonnummer als wachtwoord.

Stel dat het alarm afgaat, dan belt de meldkamer de eerste contactpersoon. Krijgt de alarmcentrale die persoon niet aan de lijn? Dan belt de controlekamer de volgende contactpersoon op. Hij blijft dat doen tot hij uiteindelijk iemand te pakken krijgt.

Uiteraard vraagt de operator telkens de juiste code van de meldkamer op, de identificatiecode of het wachtwoord. Veiligheid en zekerheid voor alles. Altijd en overal.

Nog een voordeel van de controlekamer?

Dankzij de meldkamer heb je altijd de nodige documentatie in handen. Alle oproepen en meldingen worden immers permanent opgenomen en geregistreerd. Die kan je dan gebruiken voor verder onderzoek of eventueel ter staving van verzekeringsdossiers.

Meer informatie nodig over de codes van een meldkamer?

Of de mogelijkheden van onze alarmsystemen? Neem contact met ons op via het antwoordformulier op onze website. Je kan ook bellen op het nummer 056 60 60 00. Of ons mailen via info@wolfsecurity.be

Meer informatie over onze SuperService.

Naar overzicht