mrt

11

Wat kies ik, een draadloos,bekabeld of hoogriscoalarmsysteem?

Jevraagt je af wat je het beste kiest? Een draadloos,bekabeld of hoogrisicoalarmsysteem? Sta ons toe je meteengerust te stellen. Wat je ook kiest, je kiest altijd een goed exemplaar, wantin feite bestaan er geen slechte alarmsystemen. Alle alarmsystemen dieWolf Security verkoopt, van het goedkoopste tot het duurste, zijn stuk voorstuk super. Het maakt niet uit of je nu kiest voor een draadloos, bekabeld ofhoogrisicoalarmsysteem. Wel belangrijk is dat je het juiste systeem op dejuiste plaats gebruikt.

Ga je voor een draadloos, bekabeld of hoogrisicoalarmsysteem?

Somszien we dat concurrenten een goedkoper systeem leveren dan wij. Die race to thebottom vinden we jammer. Niet alleen omdat we de verkoop niet kunnenrealiseren, maar ook omdat de klant niet altijd gediend is met de goedkoopsteoplossing. Wij bij Wolf Security leveren alleen datalarmsysteem dat goed én juist is voor die bepaalde situatie. Sommigeandere aanbieders hebben daar helaas minder scrupules over en bieden goedkoperelaagrisicoalarmsystemen aan. Ook als die niet passen in een specifiekesituatie. Wolf Security gaat daar niet in mee. Het ligt niet in onze bedoelingom louter te verkopen, verkopen, verkopen. Integendeel zelfs. We willen in deeerste plaats dat onze klant zich veilig voelt in zijn omgeving én uiteraardook veilig is. En daar hoort het juistealarmsysteem bij, of het nu een draadloos, bekabeld of hoogrisicosysteemis.

Welk is het juiste risiconiveau?

In eenvorige blog hebben we al wat meer uitleg gegeven over de verschillenderisiconiveaus. We herhalen hier graag de hoofdpunten. Woon je in eenparticuliere woning en wil je die beveiligen? Dan volstaat in negentig procentvan de gevallen een laagrisicoalarmsysteem. Voor dit soort lage risico’s is eendraadloos systeem perfect geschikt. Zijn er extra risico’s? Woon jebijvoorbeeld in een chique huis dicht bij een grensgebied, of dicht bijprimaire wegen zoals een autosnelweg? Heb je een dure, mooie, recente wagenvoor de deur staan en spreid je dus een beetje rijkdom ten toon? Dan bevelen weeen hoger risicoalarmsysteem aan, en dan zeker een bekabeld systeem. Houdhierbij in het achterhoofd dat homejackings meer en meer in opmars zijn. Onzetip? Bespaar nooit op veiligheid. We verwijzen eventjes naar de recente bankroof in Antwerpen. Daar hebben ze wellichtbespaard op een trilsensor van ocharme 300 euro.

Draadloos of bekabeld?

Zoweleen draadloos als bekabeld systeem is zeer veilig. We maken over het algemeenhet volgende onderscheid:

  • Heb je het laagste risiconiveau 1? Dan volstaat een draadloos alarmsysteem.
  • Loop je het gemiddelde risiconiveau 2? Dan kies je het best voor een bekabeld systeem.
  • Heb je het hoogste risiconiveau 3? Dan installeer je het best een hoogrisicoalarmsysteem. Dat is het meest efficiënte systeem voor juweliers, banken, luxekledingzaken, chique villa’s in diefstalgevoelige gebieden aan de grens, of aan primaire wegen. Bij die laatste gaat het niet in hoofdzaak om het beschermen van het bezit – alhoewel dat ook belangrijk is – maar vooral om de veiligheid van de inwoners.

Genoeg info over keuze tussen draadloos, bekabeld of hoogrisicoalarmsysteem?

Of heb je nog meer info nodig? Neem dan zeker contact met ons op! We helpen graag en vlug.

 

© C’bon

Naar overzicht